حافظ بعد از تقاطع جمهوری مجتمع اداری علائدین ۳ طبقه دوم پلاک ۲۰۸ و ۲۲۸
تلفن تماس :
02191331035-02191331034